کمی صبر کنید
مکان ما

گیلان

24/7 در دسترس هستیم

0991-519-0899

آدرس ایمیل

info@damipolo.ir

استان گیلان، شهرستان تالش، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید احمدی، مرکز فروش برنج انصاری

تلفن: 01344239937

شماره همراه: 09915190899

کد پستی: 4371833766

پست الکترونیک: Aminansari.n@gmail.com

لینک شبکه های اجتماعی :

https://t.me/Aminansari1984

http://www.instagram.com/ansari.amin63